top of page

TBS - Traumebevidst spaceholder

For dig der vil skabe bevidste rum for healing og transformation

En efter-uddannelse for dig der ønsker at:

 

- Holde dybere og tryggere rum for folks process. Der allerede arbejder med mennesker men savner community, sparring og ny viden

- Blive skarp til at holde rum for din egen og andres process, forløsning og transformation - så livet kan leves mere frit, i balance og indre sandhed

- Blive traumebevidst: Gennem implicit og explicit traume bevidsthed, så du kan støtte mennesker i at åbne op for den livsenergi der kan holde vores handling, mening med tilværelsen og kontakt til kroppen, tilbage.

 

- Lærer om nervesystemet, terapeutiske principper, indre barn healing, tilknytnings teori, afgrænsning, følelsesforløsning mm.

 

- Blive trænet i at facilitere forløsende samtaler, og skabe trygge rum, som giver dine klienter mulighed for at komme i ægte kontakt med sit indre liv, værdi og retning.

 

- Komme dybere i kontakt med dine værdiger, retning og ønsker for fremtiden.

 

- Lærer hvordan du kan skabe støttende, smukke rum og facilitere gruppeprocesser - så du står stærkere som spaceholder og og føler dig rustet til det der kan udspille sig når vi arbejder med grupper
 

Vi er blevet spurgt om vi kunne skabe denne uddannelse de seneste par år, fordi dem vi arbejder med ønsker stører faglighed, kollegaer og mere erfaring inden for gruppeprocesser. Da vi begge har skabt rum for og uddannet os inden for området de sidste 15 plus år er vi nu klar til at facilitere denne efteruddannelse.

 

 Vi ser en tendens i tiden at cirkler, rum for nærvær og samling blomstre. og til, at indre arbejde, enten bliver gravalvorligt eller højtflyvende, uden jordforbindelse. Vi er optaget af at skabe balance mellem disse poler, så der er plads til både at dykke dybt i mørket, og rejse os mod lyset. Ligesom træet med dybe rødder i jorden, og en stamme der søger mod lyset. Derfor har vi skabt TBS. For at kunne holde andres smerte, må vi kunne holde smerten i os selv. Jo mere vi tillader vores krop at føle, lade emotioner flyde igennem og give slip - jo mere kan vi skabe rum for, at andre kan det samme. I en verden med tendes til at lukke af for krop og følelser, er der brug for, at vi kommer derind, hvor gammel smerte ligger på lager, og blokerer for vores krop og livsenergi. Når vi er i kontakt med vores krop og livsenergi, kan vi mærke glæde, retning, kærlighed og mening. Hvis vi blot er et hoved på en pind, vil vi på et tidspunkt knække.

 

Det kræver ikke mange sekunders kiggen ud foran vores egen havelåge, før vi ser at verden er pænt meget i udbrud, forandring og separation. Det er intense tider at være menneske i, og det kræver en stærk kerne og fundament, at stå i den overvældelse af information og stimuli. Der er akut brug for, at vi arbejder med vores traumer, så vi ikke går traume-styrede ud i verden, og skaber mere splittelse - men går ud i verden, på et fundament af kærlighed, som er en del af vores grundessens.

 

Når vi kommer i kontakt med vores purpose og livsenergi, så kan vi sammen gøre vores egen lille verden, og den store verden, et bedre og mere meningsfuldt sted at være. På TBS-uddannelsen, lærer du at skabe rum for dig selv og andre, hvor healing af traumer bliver muligt. Og hvor du får kontakt til din egen livsenergi og purpose, og bliver en inspirerende støtte for andre, på samme rejse.

Detaljefotos-Livli-41_edited_edited.jpg

uddannelsen er for dig som:

- Allerede arbejder med mennesker som profession men ønsker at kunne skabe rum for dybere transformation

- Oplever at du længes efter at tage dit virke et dyk dybere så det føles mere meningsfuldt, både for dig og dine klienter

- Allerede holder rum for andre men ønsker flere færdigheder til at transformere konflikt eller uenigheder i gruppen til læring og guld for alle

- Ønsker at undervise fra et embodied sted, hvor du hverken forlader eller dræner dig selv når du underviser
fordi du kan regulere dig selv og
dine klienter

- Ønsker større faglighed i menneskelige relationer
og evner til at skabe
intentionelle rum

uddannelsen indeholder:

Uddannelsen strækker sig over et år og indeholder 6 moduler hvor du bla. andet vil lære:

Terapeutiske og traumeterapeutiske principper

 

Du lærer at holde rum 1:1 og i grupper, og facilitere forløsende samtaler, ud fra anerkendte teapeutiske principper. Begreber som kontakt, ressourcer, pendulering, anerkendelse, tilknytningsprog, mental og kropslig udforskning af traumer, ydre-styring/indre-styring, selvværd/selvtilid, modoverføring/overføring, grænsesætning mm. vil du blive velbekendt med, og i stand til at implementere i din måde at arbejde med mennesker på. Dette vil medvirke til, at dine sessioner med høj kvalitet, kan støtte dine klienter i at processe traumer og undertrykte følelser, og komme mere i kontakt med deres livsenergi. 

 

Yin yang traumeteori 

 

Du vil lære at holde space, og facilitere traumeforløsning ud fra yin og yang teorien. Dansen mellem den maskuline og den feminine livsenergi. Dansen mellem lyset og mørket. Dansen mellem det tunge og det lette. Det hurtige og det langsomme. Hvis vi udelukkende dykker dybt ned i traumerne, kan vi komme til at dyrke traumerne, og få dem til at vokse. Hvis vi kun har fokus på lyset, taknemmelighed, positive tanker mm. kan vi komme til at undertrykke vores traumer. Du lærer at holde rum på en måde hvor i både kan gå dybt i traumerne, og samtidig trække ressourcerne ud af traumerne, så glæde, opløftethed og let energi bliver muligt. 

 

Offer/dramatrekanten 

 

Offer-dramatrekanten bliver brugt som et redskab til at du kan blive klogere på dine egne mønstre, og de mekanismer, som holder dig tilbage for at tage personligt lederskab over dit liv. Offer-dramatrekanten vil også blive brugt som terapeutisk hjælpemiddel, hvor du lærer at spotte mekanismerne hos dine klienter, og lærer hvordan du i jeres samtaler, kan støtte klienten til at tage personligt lederskab i livet. 

 

Den universelle og spirituelle energi

 

På uddannelsen lærer du at navigere i den universelle og spirituelle energi, på en måde som vibrerer med din indre unikke sandhed. Du vil blive stærkere i at mærke din sjæls stemme som taler gennem din intuition. Dette vil styrke din mulighed for at navigere gennem dine sessioner, buisness mm. med støtte fra et sted der rækker længere end hvad dit hoved kan regne ud. At følge din sjæls stemme, vil støtte dig i at manifestere og tiltrække de ting der er rigtige for dig, og skabe et liv hvor du føler dig hel indefra. 

 

Indre barn healing

 

På uddannelsen bliver du i stand til at facilitere indre barn healing, både for dig selv og dine klienter. Du bliver bekendt med hvad indre-barn-reaktioner teoretisk består af, og bliver skarp i forståelsen af indre barn, f.eks via teorien om integritet/samarbejde, indre-styring/ydre-styring, tilknytning mm. Du lærer også hvordan du kan skabe rum for dig selv og dine klienter, kan opfylde de umødte tilknytningsbehov, som skaber vores indre-barn-reaktioner. Både ved hjælp af bevidsthedsgørelse af hvordan vi møder børn på en tilknytnings-sund måde, og kropsligt via visualiseringer, kærlig bevægelse mm. 

 

Tilknytningsstile 

 

Undervejs vil du blive klogere på din egen primære tilknytningsstil, hvilket er en stor hjælp i kortlægning af de uhensigtsmæssige mønstre, der kan dukke op, når du holder space for både dig selv eller andre. Du vil også blive klogere på at spotte tilknytningsstile hos andre, og dermed være klædt på til at støtte dine klienter bedst muligt i processen med at opfylde umødte tilknytningsbehov. Når vi arbejder med at opfylde umødte tilknytningsbehov, og bruge dem som styrker, frem for ubevidste mønstre der holder os tilbage i livet, så vi kan træde ud i verden på en mere hel måde, med tillid til os selv og andre. 

 

Følelsernes anatomi

 

På uddannelsen vil du blive klogere på, hvad de forskellige følelser vi har, kan have af nedlukkende effekter og udviklende effekter. Vi bevæger os væk fra begreber som “positive” og “negative” følelser, og dykker nuanceret ind i hvilke potentialer f.eks vrede, sorg, skam, skyld, jalousi, bekymring, frygt mm. har. Følelser som klassisk er blevet betegnet som “negative”, har iboende et kæmpe potentiale for udvikling, når vi formår at bruge energien fra følelserne som en støtte, frem en nedlukning i vores system. 

 

Cyklus og de 5 indre og ydre årstider

 

Med udgangspunkt i kinesisk filosofi, lærer du hvordan vores indre og ydre cyklus, og de 5 elementer vi finder i årstiderne, har forskellige potentialer. F.eks er sommeren en tid hvor vi klassisk har mere energi på at være udadvendte, sociale osv. Hvor vinteren og mørket, kommer med en energi af at lukke ned fra ydre stimuli, og gå dybt i os selv. Vi er bevdiste om både dagscyklus, månedescyklus, årscyklus og livscyklus, og accept i de forskellige cyklusser, kan få hver en cyklus til at arbejde for os, frem for at føles stagnerende. Vi arbejder med bevægelse i krop, sind og sjæl, frem for stagnation, hvor vi tror vi skal være den samme hele tiden. 

 

Din unikke sandhed, energifrekvens og livsenergi

 

Alle sjæle på denne jord har en unik energifrekvens. Når du bliver mere bekendt med lige netop din frekvens, vil du være i kontakt med din indre sandhed og holde space på en måde som er sand for dig, og på en måde som de klienter du har tiltrukket, har brug for. Vi bliver aldrig tilfredse i vores livsenergi, når vi prøver at være som andre. På uddannelsen bliver du støttet i at skabe rum for andre og dig selv, på lige netop dén måde, som er sand for dig, og dermed også for det højeste bedste for andre. Her vil vi blandt andet bruge Human Design som værktøj til at støtte dig bedst muligt forhold til dit unikke sjæls blueprint.

 

Buisness 

 

På uddannelsen vil du blive klogere på det energetiske arbejde i at drive en buisness. Du vil f.eks blive bevidst om de pengetraumer, der kan holde dig tilbage i at opnå det flow du ønsker. Samt hvordan personligt lederskab, autentitet, at være sand mod os selv og vores indre sandhed, er nøgler til at kunne skabe flow og manifestere i sin forretning. Du vil også blive udnervist helt konkret i markedsføring, prissætning og andre essentielle ting i at drive forretning. 

 

Traumelandskabet

 

På uddannelsen vil du lære hvad traumer er, og hvordan vi kan kategorisere traumer. Traumer kan se ud på forskellige måder, og kan komme af konkrete oplevelser, eller gentagende “små” nedlukkende hændelser over tid. Vores triggers er en kæmpe gave, som viser os hvor vi har traumer, der lukker ned for kontakten til vores livsenergi. Du lærer dit eget traumelandskab bedre at kende, så du kan opnå bevidsthed om det er dine trauemr, eller din indre sandhed du navigere i livet ud fra. Og du lærer at støtte dig selv og dine klienter til forløsning og transformation af disse traumer.

Dine underviserer

Katrine birk

Katrine Birk har studeret og arbejdet med selvudvikling, coaching samt energi- og kropsterapi i over 15 år. Hun afholder uddannelser inden for kropsterapi og mentoring, er forfatter til 'Tryk og glad' bogserien og stifter af podcasten 'Konflikter & kærlighed'. Derudover er Katrine uddannet familie- og psykoteraeput . 

Avalon
Khaan

Avalon Khaan har studeret og arbejdet med kommunikation, spaceholding og traumer i over 16 år. Hun afholder traumeterapi, mentorforløb og skaber produkter inden for selvledelse og Human Design. Er derudover skaber af Love Leader, #tingmithjertesiger og healings meditationer. Avalon er bla. færdig som traume terapeut Jan 2024, chok release master, living yolates instruktør og inde for ikke voldelig

kommunikation

DB11C76F-554C-4C49-A7F9-5B27ED4FCDA1.JPG
Detaljefotos-Livli-41_edited.jpg

Praktisk

uddannelsen strækker sig over 6 moduler af 3 dages varighed over et helt år med start i marts 2024 

20,21,22 marts 
1,2,3 maj
26,27,28 juni
4,5,6 september
13,14,15 november
8,9,10 januar 2025


første dag på hvert modul er 10-16 og de resterende to er fra 9.30-16

investering lige nu 58.000kr
fuld pris 69.000kr

ratebetaling er muligt Depositum på 15.000 kr. skal betales ved endelig indmeldelse
Derudover er det muligt at
betale i 18 rater, so
m starter ved tilmelding og trækkes pr. måned.
 
- 18 rater: 2.388,9 kr + admin gebyr (200 kr pr rate)


uddannelsen afholdes:
Bagsværdvej 70B 1.sal
2800 Kongens Lyngby

Detaljefotos-Livli-60.jpg
Detaljefotos-Livli-60.jpg

en verden hvor folk kan holde rum er en verden i mere flow
 

bottom of page